Deratizace

 • plošné deratizace měst a obcí
 • odstranění škůdců z objektu firmy – jednorázové akce i pravidelné návštěvy
 • zavedení pravidelních kontrol ve firmách dle vyhl.147/1998 Sb. a systému kontroly HACCP
 • zavedení dokumentace prací – vypracování kontrolních listů a firemní dokumentace
 • nyní nově zpracováváme data o kontrolách v podnicích, interaktivně pomocí systému QR kódů, umístěných na staničkách s nástrahou, snímaných smartphonem, který přenáší data rovnou do vašeho počítače
 • grafický přehled o výskytu škůdců v podniku
 • vypracování harmonogramu prací
 • doporučení nejlepšího zabezpečení budov a pozemků proti výskytu škůdců

Dezinsekce

 • likvidace škůdců z objektů firmy – jednorázové akce i pravidelné návštěvy
 • zavedení pravidelních kontrol ve firmách dle vyhl.147/1998 Sb. a systému kontroly HACCP
 • zavedení dokumentace prací – vypracování kontrolních listů, firemní dokumentace, bezpečnostní listy ke všem přípravkům
 • nyní nově zpracováváme data o kontrolách v podnicích, interaktivně pomocí systému QR kódů, umístěných na místech s monitorovacími lepy, snímaných smartphonem, který přenáší data rovnou do vašeho počítače
 • grafický přehled o výskytu škůdců v podniku
 • vypracování harmonogramu prací
 • doporučení nejlepšího zabezpečení budov a pozemků proti výskytu škůdců
 • fumigace
 • ošetření sil
 • ošetření nákladních lodí
 • ošetření kontejnerů před exportem do zahraničí – včetně potřebné dokumentace o zákroku
 • použití velkokapacitní techniky
 • likvidace ektopapazitů – čmelík kuří, zákožka svrabová, blechy, vši – ve velkokapacitních zemědělských objektech

Dezinfekce

 • preventivní a průběžná dezinfekce v objektech
 • dezinfekce budov po povodních či jiných živelních katastrofách
 • dezinfekce při infekčních nákazách
 • likvidace plísní a kvasinek
 • dezinfekce velkého rozsahu velkokapacitní technikou
 • bílení zemědělských a potravinářských celků
 • ošetření stájí a hal při výskytu respiračních chorob zvířat

Fumigace

 • Opatření v ochraně před skladištními škůdci z řádu hmyzu a hlodavců.
 • Velká adaptibilita fumigační techniky
 • Rychlost působení plynů a jejich vysokou účinnost na většinu živočišných škůdců.
 • Vhodné k dezinsekci velkých, členitých a málo přístupných prostorů.