Patříme mezi největší firmy v našem oboru komunální a veterinární asanace jsme členy profesního sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce, deratizace a členy mezinárodní Evropské konfederace Pest control „CEPA“. Řídíme se systémem kritických bodů ve výrobě „HACCP“ jak v potravinářství tak zemědělství. Naši pracovníci jsou proškoleni podle nově platného zákona o odborné způsobilosti k výkonu speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce, deratizace podle § 58 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (tzv. mistrovské zkoušky), nakládání s toxickými a vysocetoxickými chemickými látkami a přípravky.

Hlavním předmětem naší činnosti je dezinfekce, dezinsekce, deratizace, fumigace v potravinářství, zemědělství, komunální sféře. Dále provádíme státní zakázky pro různá odvětví státního sektoru. Máme rozsáhlé zkušenosti s řízením velkých projektů právě v těchto oborech.

Firma Martin Tupý – SYSTEMS U.A.U. působí na českém trhu od začátku roku 1991, kdy se stala faktickým nástupcem zrušených veterinárních asanačních ústavů a obvodních podniků služeb oboru dezinfekce, dezinsekce, deratizace. Část výkonných pracovníků od těchto firem přešla do Naší firmy i ze svými mnohaletými zkušenostmi které nadále zúročují v Naší firmě, naše působnost zahrnuje celé území České republiky.

Obchodní politiku naší firmy je nabídnout komplexní služby v našem oboru, který je tak trochu specifický, být zákazníkům co nejblíže a rychle reagovat na jejich požadavky. Prvořadným cílem naší činnosti je udržovat provozy zákazníků v hygienicko – epidemiologickém režimu, odpovídající všem příslušným normám a předpisům, vztahujícím se na kvalitu výroby v daném závodě.

Jsme pojištěni proti všem škodám u České pojišťovny a.s.

Technické vybavení

Disponujeme velkokapacitní technikou kterou pravidelně doplňujeme abychom vyhověli zákazníkům při nejrůznějších asanačních zásazích. Tato technika nám umožňuje vykonávat zásahy i v největších podnicích potravinářského a zemědělského průmyslu.

Zásahy provádíme:

  • Po celé republice
  • Za jakéhokoli počasí
  • V těžko přístupných místech
  • Technika je uložena na dodávkových automobilech a tudíž je velmi mobilní a operativní. Máme čtyři kompletní posádky které splňují veškeré předpoklady pro práci v našem oboru jak po stránce odborné tak morální. Členové posádek jsou pravidelně proškolovány jak v oboru dezinfekce,dezinsekce,deratizace tak bezpečnosti práce,školení řidičů.Dále všichni pracovníci chodí na pravidelné lékařské prohlídky z důvodů práce s toxickými a vysoce toxickými přípravky.