Deratizace

Deratizace je soubor opatření, jimiž se v životním prostředí potlačují obecně škodlivý a epidemiologicky významní hlodavci.

Neboli:

 • hubení myší, potkanů, hrabošů a jiných hlodavců.
 • odstraňování uhynulých jedinců
 • úklid napadených prostor (sklepy, půdy, chaty…)
 • doporučení prostředků zabraňujících pronikání hlodavců do budov
 • pravidelná kontrola
 • a další

Dezinsekce

Dezinsekce je soubor opatření jejichž cílem je hubení obecně škodlivých a epidemiologicky významných členovců.

Neboli:

 • hubení lezoucího hmyzu, létavého hmyzu a roztočů
 • preventivní zákroky v bytech či domech
 • návrhy na opatření proti vniknutí hmyzu do budovy
 • a další

Dezinfekce

Dezinfekcí se rozumí soubor opatření vedoucích ke zničení mikroorganismů pomocí fyzikálních, chemických nebo kombinovaných způsobů, které mají za cíl přerušit cestu nákazy od zdroje ke vnímavému jedinci.

Neboli:

 • likvidace bakterií, plísní, kvasinek
 • dezinfekce bytů po úmrtí

Ostatní

 • instalace zábran proti holubům – bodce proti dosedání, sítě proti ptactvu
 • dezinfekce bílením vápencem stájí, hal, chlévů
 • měření výskytu vysoce toxických plynů detekčními přístroji
 • asanace světlíků,půd, sklepů atd.