Deratizace je soubor opatření, jimiž se v životním prostředí potlačují obecně škodlivý a epidemiologicky významní hlodavci.

Neboli:

  • hubení myší, potkanů, hrabošů a jiných hlodavců.
  • odstraňování uhynulých jedinců
  • úklid napadených prostor (sklepy, půdy, chaty…)
  • doporučení prostředků zabraňujících pronikání hlodavců do budov
  • pravidelná kontrola
  • a další

Více informací o deratizaci neleznete na wikipedii