• instalace zábran proti holubům – bodce proti dosedání, sítě proti ptactvu
  • dezinfekce bílením vápencem stájí, hal, chlévů
  • měření výskytu vysoce toxických plynů detekčními přístroji
  • asanace světlíků,půd, sklepů atd.